Επαγγελματιών

Επαγγελματιών

Το πρόγραμμα καλύπτει την Αστική Ευθύνη Επαγγελματιών για αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν οι πελάτες τους, από ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που τυχόν συμβούν από υπαιτιότητα τους, στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης  επαγγελματιών ανάλογα με την την επαγγελματική δραστηριότητα καλύπτει:

  • Αξιώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος, που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του έργου

  • Αξιώσεις από λανθασμένο σχεδιασμό – μελέτη του έργου, μια κάλυψη η οποία αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προγράμματος

 

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης  εξασφαλίζει στους επαγγελματίες:

  • Ολοκληρωμένη προστασία, που καλύπτει την επαγγελματική τους ευθύνη, όπως απαιτεί η νομοθεσία
  • Ανταγωνιστικές καλύψεις και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
  • Ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα
  • Δυνατότητα επιλογής του ανώτατου ορίου κάλυψης αστικής ευθύνης
  • Απλές διαδικασίες
  • Ταχύτητα στις αποζημιώσεις